Tel: 020/218-077 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Stara Varoš IDO

Zdravstveni objekat Stara Varoš

Radmila dr Bojić

Milijana dr Vujović

Vesna dr Vulanović

Marijana dr Simonović

Jelena dr Stanković

Gordana dr Babić

Marija dr Vuković

Milica dr Ivanović

Danijela dr Šiljković