Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Menadžment

Menadžment ustanove

Direktor-DZPG
Direktor

v.d. Prim.dr Danilo Jokić

subspecijalista za bolesti zavisnosti

Kontakt telefon: 020 481 900

slavka
Glavna sestra

Slavka Bracanović

visoka sestra strukovnih studija

Kontakt telefon: 020 481 902