Menadžment

Menadžment ustanove

Direktorica

Dr. med. Dragana Durković

Glavna sestra

Vms Sanja Đoković

diplomirani medicinar zdravstvene njege