Tel: 020/218-077 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Populaciono savjetovalište

U Domu zdravlja Podgorica u okviru Populacionog savjetovališta počelo je sa radom Savjetovalište za dijabetes 31.03.2008 godine.

Od 23. 06. 2009. vodeći se smjernicama predloženim u programu Instituta za javno zdravlje Dom zdravlja Podgorica je otpoceo sa sprovođenjem programa.

U Savjetovalištu rade izabrani doktori,internisti i endokrinolozi.

SAVJETOVALIŠTE ZA DIJABETES

Radno vrijeme : 07h – 15h

Kontakt telefon: 020 237- 414

Adresa : Zdravstveni objekat Nova varoš, IV proleterske bb.