Savjetovalište za brak i porodicu

Za svaki problem postoji rješenje – Savjetovalište za brak i porodicu, kao dio Centra za mentalno zdravlje, pruža korisnicima različite oblike pomoći dijagnostičkog, terapijskog, savjetodavnog i psihoedukativnog tipa u cilju zaštite porodice.

Zašto bračno savjetovanje?

Po prvi put se susrećemo sa idejom “učenja u paru – za par” i činjenicom da partneri imaju samo za njih specifičan problem, ali istovremeno i samo za njih specifično rješenje.Stoga bračno savjetovanje postaje jedno od mjesta na kojem se problem definiše i zajedno sa terapeutom pokušavaju da se pronađu alternativna gledišta ili ponašanja koja bi partnerima bila korisnija u prevazilaženju barijera na koje su naišli.

Kome je namjenjeno bračno i porodično savjetovanje?

Svim korisnicima koji se odluče da kroz poverljiv i stučan razgovor iznadju mogućnost otkrivanja drugačijeg gledišta na situaciju i jačanje kapaciteta partnerskog odnosa za prevladavanje postojeće teškoće.

Tim savjetovališta za brak i porodicu, koji čine pedijatar, psihijatar, psiholog, socijalni radnik i visoka medicinska sestra, organizuju bračnu i partnesku terapiju, predbračno savjetovanje, terapiju razvoda, kao i porodičnu i socio trapiju.

Savjetodavni rad obuhvata sistemski rad sa pojedincem, parom, porodicom, kao i individualno farmakoterapijsko zbrinjavanje i socijalne intervencije.

Aktivnosti – Bračna i partnerska terapija, predbračno savjetovanje parova, terapija razvoda, porodična terapija, socio- terapija

Zdravstveni objekat Blok V: Trg Nikole Kovačevića bb / 020 481 989

Informacije se mogu dobiti i preko Call centra 19816