Jedinica za fizikalnu terapiju primarnog nivoa

U Jedinici za fizikalnu medicinu Doma zdravlja Podgorica radi jedan fizijatar – specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, sedam fizioterapeuta i jedna medicinska sestra.

Fizijatar obavlja specijalistički pregled i određuje vrstu fizikalne terapije u odnosu na zdrastveno stanje pacijenta.

Procedure i metode koje se primjenjuju u našoj ustanovi su:

manuelna masaža
ručna limfna drenaža
termoterapija
elektroterapija
ulrazvučna terapija
kineziterapija
invidualne medicinske vježbe
vježbe sa pomagalima
vježbe po Bobath konceptu
vježbe disanja i drenaža disajnih puteva
korektivne vježbe deformiteta kičmenog stuba i stopala
obavlja edukaciju roditelja djece sa deformitetima kičmenog stuba i stopala

Bolesti i stanja koja se liječe u našoj jedinici:

različita bolna stanja,cervikalni,lumbalni sindrom,artritisi poliartralgije,gonartroze,artroze,lezije nerava,hemipareze,skolioze,deformiteti stopala,kontuzije,distorzije,fracture,distenzije…

Rukovodilac organizacione cjeline:
Radunović dr Dragana, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (fizijatar)

Glavni terapeut organizacione cjeline:
Slobodan Božović, visoki fizioterapeut

JEDINICA ZA FIZIKALNU TERAPIJU

Kontakt telefon: Call centar 19816, 067/009-622 – radnim danima od 07:00h do 14:00h
Adresa : Zdravstveni objekat Stara Varoš, Bracana Bracanovića br. 1