Telefonski brojevi po objektima

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE
I smjena 07h do 14h, Pauza od 10h d0 10:30h, II smjena 14h do 21h, Pauza 17h do 17:30h

Dr Ankica Ivanović, 067115232
Dr Milena Cojić, 067115241
Dr Nela Sekulić, 067115199
Dr Amina Šahmanović, 067115184
Dr Rialda Kurgaš, 067115225
Dr Iva Bulatović (na specijalizaciji), 067115208
Dr Aldijana Zeković, 067115210
Dr Sanela Muminović, 067115203
Dr Aleksandra Šćekić, 067115207
Dr Ajša Rašljanin Kalač, 067115387
Dr Ivana Jovanović, 067115192
Dr Marina Bugarin, 067115437
Dr Zorica Boričić, 067115452

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA DJECU, 067 196 222

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ŽENE, 020 481 925

07h-21h CENTAR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, 020 481 933, 067 073 913

07h-21h CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE, 067 074 135

07h-21h JEDINICA ZA PATRONAŽU – vikendom i praznicima 07h do 19h, 020 481 918, 067 192 666

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE
I smjena 07h do 14h, Pauza od 10h d0 10:30h, II smjena 14h do 21h, Pauza 17h do 17:30h

Dr Snežana Mićanović, 067 115 216
Dr Selena Kenić, 067 115 214
Dr Merzika Hodžić, 067 115 229
Dr Novak Praščević, 067 115 237
Dr Maja Laličić, 067 115 238
Dr Igor Ljutica, 067 115 220
Dr Tatjana Ćulafić, 067 115 230
Dr Jasna Kalač, 067 115 419
Dr Radojka Lekić, 067 115 263
Dr Marija Bulatović, 067 115 420
Dr Natalija Popović Petrić, 067 115 224
Dr Ksenija Vujinović, 067 115 248
Dr Biljana Danaj, 067 115 218
Dr Branka Grujević, 067 115 217

24h IZABRANI DOKTOR ZA DJECU, kontiniurana zdravstvena zaštita, 067 094 672

07h-21h CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA, 067 085 934

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE
I smjena 07h do 14h, Pauza od 10h d0 10:30h, II smjena 14h do 21h, Pauza 17h do 17:30h

Dr Radmila Bojić, 067 115 188
Dr Milijana Vujović, 067 115 204
Dr Ivana Despotović, 067 115 189
Dr Marijana Simonović, 067 115 209
Dr Jelena Stanković, 067 115 187
Dr Gordana Babić, 067 115 240
Dr Marija Vuković, 067 155 197
Dr Milica Ivanović, 067 115 206
Dr Dragana Perović Durković, 067 115 368

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA DJECU, 067 085 926

07h-21h JEDINICA ZA FIZIKALNU TERAPIJU PRIMARNOG NIVOA, 020 481 991

07h-21h CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA, 067 085 934

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE
I smjena 07h do 14h, Pauza od 10h d0 10:30h, II smjena 14h do 21h, Pauza 17h do 17:30h

Dr Nervina Dedeić, 067 115 219
Dr Nataša Radonjić, 067 115 194
Dr Rosa Brinić, 067 115 177
Dr Dragoslava Ćipranić, 067 115 193
Dr Žaklina Forcan, 067 115 153
Dr Mirko Perović, 067 115 212

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA DJECU, 067 009 433

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ŽENE, 067 062 497

07h-21h CENTAR ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC, 020 481 958

07h-17h MEDICINA RADA, 020 651 670

07h-21h INTERNISTIČKA AMBULANTA, 067 143 948

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE
I smjena 07h do 14h, Pauza od 10h d0 10:30h, II smjena 14h do 21h, Pauza 17h do 17:30h

Dr Anela Frljučkić, 067 115 429
Dr Biljana Mraković, 067 115 418
Dr Tringa Berišaj, 067 115 426
Dr Melisa Spahić, 067 115 448
Dr Nedžmija Beriša, 067 115 393
Dr Anida Kalač (duže bolovanje), 067 115 409

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA DJECU, 020 607 121

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ŽENE, 020 607 051

07h-21h JEDINICA ZA PATRONAŽU, 020 607 050

07h-14h MENTALNO ZDRAVLJE ODVIKAVANJE OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI, 020 481 975

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE, 020 603 940
I smjena 07h do 14h, Pauza od 10h d0 10:30h, II smjena 14h do 21h, Pauza 17h do 17:30h

Dr Halil Duković, 067 115 425
Dr Pavle Femić, 067 115 435
Dr Jana Đapić (duže bolovanje), 067 115 431

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA DJECU, 067 143 970

07h-14h CENTAR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, 020 603 940

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE, 020 603 320
I smjena 07h do 14h, Pauza od 10h d0 10:30h, II smjena 14h do 21h, Pauza 17h do 17:30h

Dr Vesna Đuretić, 067 115 406
Dr Savo Martinović (ne radi – registrovani pacijenti), 067 115 408
Dr Anita Vujičić, 067 115 389
Dr Elza Honsić, 067 115 397
Dr Samra Pepić, 067 115 376
Dr Snežana Mitrović (ne radi -registrovani pacijenti), 067 115 446

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA DJECU, 020 603 311

07h-12h IZABRANI DOKTOR ZA ŽENE, 067 062 496

07h-14h CENTAR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, 020 603 310

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE, 020 690 159
I smjena 07h do 14h, Pauza od 10h d0 10:30h, II smjena 14h do 21h, Pauza 17h do 17:30h

Dr Mirjana Dobrović Milošević, 067 115 223
Dr Ena Vešović, 067 115 243
Dr Rade Vlahović, 067 115 264
Dr Elvedina Numanović, 067 115 249
Dr Jadranka Papić, 067 115 412

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ŽENE, 020 690 157

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE, 020 690 160
I smjena 07h do 14h, Pauza od 10h d0 10:30h, II smjena 14h do 21h, Pauza 17h do 17:30h

Dr Jasminka Zec Saveljić, 067 115 358
Dr Vesna Milićević, 067 115 369
Dr Gorica Krunić, 067 115 361
Dr Ivana Novović, 067 115 346
Dr Jelena Konatar , 067 115 388
Dr Šejla Murić, 067 115 380
Dr Nikola Adžić(ne radi – registrovani pacijenti), 067 115 378
Dr Branka Đurišić, Na bilo koji od br: 067115361/067115369/067115358

07h-21h Izabrani doktor za djecu, 020 690 161

07h-21h Covid centar za djecu, 067 709 608

07h-15h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE
I smjena 07h do 15h, Pauza od 10h d0 10:30h

Dr Bogdan Zogović, 067 115 407

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE, 020 643 275 , 020 643 276
I smjena 07h do 14h, Pauza od 10h d0 10:30h, II smjena 14h do 21h, Pauza 17h do 17:30h

Dr Svetlana Terzić, 067 115 371
Dr Danijela Šiljković, 067 115 422
Dr Lidija Samardžić, 067 115 363
Dr Ljiljana Đurović, 067 115 364

10h-17h Covid centar za odrasle, 067 083 568

07h-21h IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE, 020 674 981
I smjena 07h do 14h, Pauza od 10h d0 10:30h, II smjena 14h do 21h, Pauza 17h do 17:30h

Dr Snežana Ivanović, 067 115 449
Dr Andrea Radulović, 067 115 414
Dr Jelena Labudović, 067 115 379
Dr Kenan Katana, 067 115 440
Dr Dušan Popović, 067 115 439