Sportska medicina

Sportska medicina je multidiscipliarna grana medicine koja podrazumijeva preglede sportista i rekreativaca.
Zaposleni u sportskoj medicini uz navedeno daju savjete o ishrani, dopingu u sportu, suplementima u sportu.
Sportska medicina Doma zdravlja Glavnog grada se nalazi u prostorijama Zdravstvenog objekta Strudentski centar.

SPORTSKA MEDICINA

Adresa : Zdravstveni objekat Studentski centar