Jedinica za patronažu

Patronažna zaštita je poseban oblik zdravstvene zaštite, jer podrazumijeva aktivno zdravstveno staranje pojedinca, porodice i zajednice, koji su iz bioloških razloga ili specifičnih bolesti posebno osjetljivi za štetne uticaje iz okoline. Svrha djelovanja patronažne zaštite je da unaprijedi zdravlje čitavog stanovništva i spriječiti bolest, kao i da brine o belesnim i povrijeđenim pacijentima. Ova djelatnost uključuje :
 1. patronažnu zaštitu u stanu korisnika (preventivni rad), koji uključuje sve kategorije pojedinaca po biološkim grupama populacije: djeca, žene, hrohični bolesnici, stari i ostali ;
 2. osnovnu zdravstvenu njegu u stanu bolesnika (kurativni rad), koji uključuje posjete u domu radi tretmana i postupaka, intervencija i procedura po nalogu izabranog doktora;
 3. učestvuje u promociji zdravlja i zdravstvenom prosvjećivanju.

U Jedinici za patronažu rade patronažne sestre i zdravstveni tehničari koji obavljaju usluge koje su definisane Uredbom o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osuguranja:

 • posjeta trudnici sa zdravstvenim vaspitanjem ;
 • posjeta kod babinjare sa zdravstvenim vaspitanjem ;
 • posjeta kod djeteta u drugoj godini života;
 • posjeta kod djeteta u četvrtoj godini života;
 • posjeta kod žena koje više od tri godine nisu bile kod ginekologa;
 • posjete hroničnim bolesnicima;
 • posjeta starijim od 65 godina koji u kalendarskoj godini nisu bili kod izabranog doktora;
 • porodicama koje imaju zdravstveno-socijalne probleme ili brinu o invalidnoj osobi;
 • posjete kod lica sa aktivnom tuberkolozom;
 • posjeta kod bolesnika kome je potrebna djelimična ili potpuna pomoć kod izvođenja osnovnih životnih aktivnosti zbog bolesti ili starosti;
 • posjeta porodici koja se brine o invalidnoj osobi, teškom bolesniku ili o staroj osobi;
 • posjete zdravstvenog tehničara zbog tretmana i postupaka po nalogu izabranog doktora.

Jedinica za patronažu Doma zdravlja Podgorica radi na četiri punkta (Blok V, Konik, Zeta, Tuzi). U ovoj jedinici za podršku ima 50 zaposlenih, na raspolaganju im je 14 vozila, a dio posla na terenu obavljaju tehničari -pješaci.

Rad je organizovan u dvije smjene (07-14h , 14-21h). U danima vikenda i praznika nalozi za davanje terapije u stanu bolesnika primaju se u prostorujama jedinice za patronažu od 07-15h, dok tehničari na terenu terapiju dijele do 19h.

Patronažne sestre koje obilaze mlade majke i bebe nakon otpusta iz porodilišta, dobijaju spisak otpusta iz Kliničkog centra Crne Gore, nakon čega kontaktiraju majke putem telefona i dogovaraju termin posjete.

Za sve potrebne informacije, savjet i sve što Vam je potrebno, a zaposleni u Jedinici za patronažu Vam mogu pomoći, možete nas kontaktirati na sledeće brojeve telefona: 020-481-918; 020-481-934.

Zaposleni u Jedinici za patronažu su:

Rukovodilac službe: Nevena Božović, visoka medicinska sestra strukovnih studija

Patronažni tehničari: Stojković Kosana, Stamatović Mirjana, Ćetković Radojka, Vlahović Branislav, Cicmil Nevenka, Radosavović Nikola, Popović Slavica, Đurišić Savo, Mujović Radule, Dašić Lidija, Lekić Željka, Vukićević Ljiljana, Vučinić Ranka, Mujović Mladena, Bulatović Senka, Vukmanović Marina, Radonjić Slađana, Krušić Jasmina, Janketić Sanja, Terzić Radojka, Cerović Zorka, Banašević Milkic, Kljajić Mojsije, Đukanović Tanja, Bjelobrković Slavica, Vuković Milica, Đuranović Mirela, Klikovac Tatjana, Perović Aleksandra, Matović Milena, Peruničić Slavica, Bošković Novak, Kažić Miodrag, Mitrović Dubravka, Portić Veselin, Taljanović Esad, Čarapić Mirjana, Vučinić Slavko, Maraš Svetozarka, Klikovac Stojanka, Raičević Rajka, Radinović Radmila, Kaluđerović Dragica, Đoković Ismet, Junčaj Doda, Lekić Edina, Todorović Kristina, Rastoder Sanela i Šćepanović Tanja.

JEDINICA ZA PATRONAŽU

Radno vrijeme : prva smjena 07h – 14h, druga smjena 14h do 21
Kontakt telefon: 020 481 918, 020 481 934, Call centar 19816