DOKUMENTI

Službeni dokumenti
Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Glavnog grada

DOKUMENTI
Statut ZU Dom zdravlja Glavnog grada 2023.godine
Sistematizacija ZU Dom zdravlja Glavnog grada
Odluka o radnom vremenu u zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Glavnog grada br. 05/01-9545 od 25.10.2023.godine
Cjenovnik zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
Cjenovnik zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite
Politika kvaliteta
Javni konkurs za izbor doktora medicine radi specijalizacije
Osnovni paket zdravstvenih usluga u PZZ
Normativ kadra
Normativ prostora i oprema za izabrane doktore
Kriterijumi za izabranog doktora
Opis posla izabranog doktora
Opis poslova medicinske sestre
Pravilnik o rješavanju stambenih potreba
Sporazum o obezbjeđivanju minimuma procesa rada
Odluka o nabavkama male vrednosti – šoping metoda
Odluka o izboru vozila za patronažu
Spisak vozila ZU Dom zdravlja Glavnog grada
Poslovno etički kodeks
Novi stilovi života – Djurović dr Ljiljana
Odluka o umanjenju zarade za 1% zaposlenim sa koeficijentom vecim od 4.10
Pravilnik o nabavkama male vrijednosti
AMANDMAN I
Javni konkurs za izbor doktora medicine radi specijalizacije iz porodične medicine
Javni konkurs za izbor doktora medicine radi specijalizacije iz oftamologije
Ispunjena preporuka o poštovanju prava transrodne osobe
Sporazum o razumijevanju i saradnji-Asocijacija Spektra
Odluka- Obaveza javljanja na sluzbeni telefon
Plan integriteta
Godišnja potreba za donacijama 2021
Priručnik za osposobljavanje zaposlenih za bezbijedan rad
Normativ kadra
Rješenje o imenovanju Odbora direktora
Rješenje o imenovanju člana Odbora direktora
Odluka o imenovanju Predsjednika i Zamjenika predsjednika Odbora direktora
Odluka o određivanju nadoknade članovima i predsjedniku Odbora direktora
Saglasnost na godišnji Plan potrebe za donacijama
Ugovor donacija sredstava za dezinfekciju
Ugovor o donaciji u novcu – Monteput
Ugovor o donaciji – Digitalni mamograf
Ugovor o donaciji – POŠTA CG
Ugovor o donaciji – Institut za javno zdravlje
Ugovor o donaciji – CARITAS
Ugovor o donaciji – Međunarodno udruženje žena
Ugovor o donaciji – STADION
Ugovor o donaciji – Elektroprivreda Crne Gore
JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacije iz oblasti KLINIČKE BIOHEMIJE za dodjelu jedne (1) specijalizacije
JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacije iz oblasti PEDIJATRIJE za dodjelu jedne (1) specijalizacije za rad u Centru za djecu sa posebnim potrebama
JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacije iz oblasti PORODIČNE MEDICINE za dodjelu pet (5) specijalizacija
Godišnja potreba za donacijama 2023
Ugovor o donaciji – Osmi red
Ugovor o donaciji – Donacija TV uredjaja g-din Dejvid Ivezaj
Ugovor o donaciji – Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjih dana u Crnoj Gori
Ugovor o donaciji – Fors Montenegro 1
Ugovor o donaciji – Fors Montenegro 2
Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju vozila
Spisak vozila za pojedinačnu prodaju
Izvještaj o procjeni vrijednosti vozila
Pravilnik o upotrebi vozila Doma zdravlja Glavnog grada br.05/16-12299 od 29.12.2023.godine
Saglasnost na godišnji plan potreba za donacija za Dom zdravlja Glavnog grada br.4-427/24/45 od 14.02.2024.godine