Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Centar za mentalno zdravlje

Centar za mentalno zdravlje (CMZ) Doma zdravlja u Podgorici pruža psihijatrijske, psihološke, socijalne kao i usluge njege mentalnog zdravlja i psihijatrijske zdravstvene njege. Bavi se prevencijom, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom mentalnih poremećaja, prevencijom i liječenjem bolesti zavisnosti.

Objašnjenja i uputstva o postupcima i uslovima ostvarivanja prava u CMZ-u ne spadaju u usluge savjetovanja, već su obaveza svih stručnih radnika centra.

Minimum neophodne dokumentacije koju je potrebno imati je:

– ovjerena zdravstvena knjižica,
– uput za specijalistički pregled od Izabranog ljekara ( za prvi pregled nije neophodan )
– za klijente koji nisu iz Crne Gore potrebno je posjedovati odgovarajući obrazac odnosno potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gore

Lični podaci i informacije koje je pacijent saopštio nadležnom zdravstvenom radniku, uključujući i one koji se odnose na njegovo zdravstveno stanje i potencijalne dijagnostičke i terapijske procedure, kao i podaci iz medicinske dokumentacije, predstavljaju profesionalnu tajnu i čuvaju se u skladu sa posebnim zakonom.

CMZ je otvoren 15.05.2002. u Domu zdravlja u Podgorici kao podrška Izabranom doktoru u okviru primarne zdravstvene zaštite.

Najčešći poremećaji, koji se dijagnostikuju i liječe, su:  premećaji raspoloženja, neurotski i stresogeni poremećaji, psihotični poremećaji, bolesti zavisnosti.

Osnovni princip rada je multidisciplinarni timski rad, usmjeren na pojedinca-korisnika. Tim čine: ljekar specijalista (neuropsihijatar, psihijatar), medicinska sestra, psiholog, socijalni radnik.

Sastavni dio CMZ-a su Metadonski program tretmana opijatske zavisnosti (MP) i Savjetovalište za brak i porodicu

Metadonski program tretmana opijatske zavisnosti (MMT) – Zdravstneni objekat – Konik, je program “smanjenja štete” nastale upotrebom droga i sprovodi u saradnji sa Globalnim fondom za borbu protiv AIDS-a, tuberkoloze i malarije (GFATM) i UNDP Crna Gora, u okviru implementacije nacionalne Strategije za borbu protiv HIV/AIDS-a.

Savjetovalište za brak i porodicu – Savjetovalište za brak i porodicu od 06.06.2014, funkcioniše u okviru centra za mentalno zdravlje u Domu zdravlja Podgorica, kao centar za podršku.

Tim savjetovališta za brak i porodicu pruža korisnicima različite oblike pomoći dijagnostičkog, terapijskog, savjetodavnog i psihoedukativnog tipa u cilju zaštite porodice na vise različitih nivoa-terapijskom i preventivnom.

Sastav tima je multidisciplinaran i čine ga pedijatar, psihijatar, psiholog, socijalni radnik i visoka medicinska sestra.

Aktivnosti

Bračna i partnerska terapija usmjerena na rješavanje razvojnih kriza partnera u različitim životnim ciklusima; problemi u komunikaciji, konflikti i hronično nezadovoljstvo brakom, seksualna neusklađenost i brojni drugi novonastali problemi u braku za koje bračni partneri ne nalaze rješenje.

Predbračno savjetovanje parova, priprema za zajednički život.

Terapija razvoda u okviru predrazvodnih i postrazvodnih kriza roditelja i djece.

Porodična terapija/ savjetodavni rad sa porodicama koje se suočavaju sa izvjesnim teškoćama( problemi u komunikaciji djece i roditelja, roditeljska neusklađenost vaspitnih stilova, bolesti zavisnosti, gubici u porodici i mnoge druge neočekivane promjene u porodici).

Socio terapija- pomoć kod adaptacije u novonastalim okolnostima: nasilje u porodici, problem u ponašanju djece i mladih, socioekonomski problemi, problemi prilagođavanja u zajednici, problemi u vezi seksualne orijentacije…

Individualno farmakoterapijsko zbrinjavanje kod težih psihičkih stanja nastalih kao posljedica prolongiranog stresa u porodici.

Članovi tima Savjetovališta za brak i porodicu su:

Doc. dr Nebojša Kavarić, spec. pedijatar, savjetnik za mlade

mr sci. Bojana Stanišić, vsms, savjetnik u porodičnoj psihoterapiji

Milena Lazović, socijalna radnica

Tim stručnjaka procjenjuje opravdanost i vrstu pomoći korisnicima usluga savjetovališta.Dužina tretmana varira u zavisnosti od vrste problema i realizuje se kroz preglede/terapijske seanse u određenim vremenskim intervalima.

Prijem klijenata u Savjetovalištu za brak i porodicu se unaprijed zakazuje telefonom ili lično.Potrebno je da korisnici imaju ovjerenu zdravstvenu knjižicu.

Zdravstveni objekat Centar (MRC): Bulevar Ivana Crnojevića bb / 020 481 930

Zdravstveni objekat Blok V: Trg Nikole Kovačevića bb / 020 481 929

Informacije se mogu dobiti i preko Call centra 19816

VAŠ PRIJATELJ CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE PODGORICA

Šefica službe, mr sci. med. dr Ljiljana Vučeljić, specijalista psihijatrije

Glavna sestra, mr sci. Bojana Stanišić, vsms, savjetnik u porodičnoj psihoterapiji

 

 CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Adresa : Zdravstveni objekat Blok V, Trg Nikole Kovačevića br 6
Radno vrijeme : Svakim radnim danom od 07h – 21h
Kontakt telefon: Call centar Doma zdravlja Podgorica broj 19816;
Telefonska linija CMZ-a: 020 481 928
Infolinije za pružanje psihosocijalne podrške COVID-19: 020 481 929 i 067 074 135

Ako si tužan/a, napet/a, zabrinut/a, uznemiren/a. Ako te povredjuju. Ako osjećaš da te ne razumiju. Ako imaš “tremu”, strahove, strepnju. Ako ti senagativne misli nameću. Ako ne možeš da spavaš ili imaš teške snove.

Ako slabo jedeš, ako nemaš volje da ustaneš iz kreveta.

Ako te niko i ništa ne raduje. Ako te svi nerviraju.

Ako osjećaš da su svi protiv tebe ili da ti “rade” o glavi.

Ako ne funkcionišeš dobro ni u kući, ni u školi, ni na poslu.

Ako ste u sukobu ili imate lošu komunikaciju sa roditeljima, partnerom, porodicom, prijateljima, kolegama…

Ako imate lošu koncentraciju, slabo pamtite, zaboravljate.

Ako mislite da ne pripadate nigdje, ako se osjećate neuklopljeno, ili odbačeno.

Ako imate i jedno AKO.

DODJITE!!! TU SMO ZA VAS.

Vašim dolaskom ćete pokazati: Da ste hrabri, da nemate predrasuda, da imate dovoljno kapaciteta koji će Vam omogućiti da ostvarite neophodne promjene.