Centar za mentalno zdravlje

Centar za mentalno zdravlje  se bavi prevencijom, dijagnostikom, liječenjem mentalnih poremećaja, kao i resocijalizacijom i rehabilitacijom psihijatrijskih pacijenata.  Pruža psihijatrijske, psihološke, socijalne kao i usluge njege mentalnog zdravlja i psihijatrijske zdravstvene njege.

 

Osnovni princip rada je multidisciplinarni timski rad, usmjeren na pojedinca-korisnika. Tim čine: ljekar specijalista psihijata, psiholog, socijalni radnik i medicinska sestra.

Usluge dijagnostike i lijećenja mentalnih poremećaja se pružaju isključivo adultnoj populaciji i podrazumijevaju  utvrđivanje mentalnog poremećaja prema kriterijumima Međunarodne klasifikacije bolesti i farmakoterapijski i/ili psihoterapijski tretman. Najćešći mentalni poremećaji koji se u Centru za mentalno zdravlje dijagnostikuju i liječe su  mentalni poremećaji povezani sa stresom, anksiozni poremećaji, depresija i bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.

 

U sklopu preventivnih aktivnosti ili kao podrška psihijatrijskom liječenju, Centar za mentalno zdravlje obavlja i edukativno-savjetodavni rad sa mlađom populacijom, bračnim partnerima, članovima porodice pacijenata itd.

 

Pregledi se unaprijed zakazuju telefonom ili lično.

 

Lični podaci i informacije koje je pacijent saopštio nadležnom zdravstvenom radniku, uključujući i one koji se odnose na njegovo zdravstveno stanje i potencijalne dijagnostičke i terapijske procedure, kao i podaci iz medicinske dokumentacije, predstavljaju profesionalnu tajnu i čuvaju se u skladu sa posebnim zakonom.

 

Ljubinko Kaluđerović, spec. psihijatrije

Glavna sestra, Ana Lučić

 

CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Radno vrijeme : Svakim radnim danom od 07h – 21h

Adresa : Zdravstveni objekat Blok V, Trg Nikole Kovačevića br. 6
Kontakt telefon: Call centar Doma zdravlja Podgorica broj 19816
Telefonska linija Centra za mentalno zdravlje: 067 074 135