Izabrani doktor za djecu

Organizaciona cjelina Izabrani doktori za djecu – pedijatri Doma zdravlja Podgorica, radi sa 27 pedijatrijskih timova raspoređenih na 8 punktova , 6 punktova u samom gradu – Nova Varoš, Stara Varoš, Blok V, Stari Aerodrom, Zagorič, Konik, i 2 punkta u prigradskim naseljima -Tuzi i Golubovci.

Kod izabranog doktora za djecu – pedijatra registruju se djeca uzrasta do 15 godina . Kod jednog pedijatra se registruje do 2000 djece i do sada je kod pedijatara u Domu zdravlja u Podgorici registrovano 48600 djece ovog uzrasta.

Organizaciona cjelina Izabrani doktori za djecu- pedijatri radi u dvije smjene, od 07:00 – 14:00 I od 14:00 – 21:00. Smjene se mijenjaju sedmično. U periodu od 21:00h – 07:00h svakog radnog dana i vikendom djeca sa hitnim stanjima mogu se obratiti za pomoć u Zdravstvenoj objektu Nova Varoš, u kojoj dežuraju pedijatri iz Doma zdravlja Podgorica.

U svakodnevnom radu izabranih doktora za djecu obavljaju se preventivni i kurativni pregledi i vakcinacija, po redovnom kalendaru vakcinacije.

Preventivni pregledi djece se redovno zakazuju kod svakog pedijatrijskog tima, u određenom vremenskom periodu, koji odredi pedijatar, a bolesna djeca se javljaju na preglede u ostalom radnom dijelu dana.

Naravno, djeca koja zahtijevaju neodložan pregled se primaju odmah. Trijažu pacijenata koji se javljaju na pregled, u zavisnosti od njihovog stanja, obavlja pedijatar i medicinska sestra.

Zahvaljujući dobroj organizaciji rada, uprkos svakodnevnoj opterećenosti velikim brojem pacijenata, kod izabranih doktora za djecu su preventivni pregledi na visoko zavidnom nivou, a trudimo se da bolesna djeca ne čekaju dugo na pregled.

Pedijatrijski timovi prisustvuju seminarima, kongresima, simpozijumima i na taj način više puta u toku godine osvježavaju svoja znanja i rade u skladu sa evropskom i svjetskom pedijatrijskom doktrinom. U toku prošle godine na značajnim pedijatrijskim skupovima u zemlji i inostranstvu pedijatri Doma zdravlja Podgorica su objavili 21 rad, u kojima su prezentovali rezultate koje su postigli angažmanom u svojoj organizacionoj cjelini.

Radno vrijeme : prva smjena 07h -14h, druga smjena 14h-21h
Kontakt telefon: Call centar 19816

Načelnica organizacione cjeline
Prim. dr Biljana Raičević – Fuštar, spec.pedijatar

Glavna sestra

Ana Bijedić, vsms