Izabrani doktor za odrasle

Tim opšte medicine predstavlja prvu liniju kontakta i ulaska građana u sistem zdravstvene zaštite. Služba opšte medicine promoviše zdravlje i posebno je odgovorna za zdravlje pojedinca i zajednice.

Primarnu zdravstvenu zaštitu u službi opšte medicine, građani ostvaruju preko izabranog doktora koji radi u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem.

Pacijentima je omogućeno telefonsko zakazivanje pregleda, kontrola i posjeta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim izabranim doktorom i sestrom, kućne posjete. Na taj način postiže se brži, bolji i efikasniji rad fokusiran na ličnost, s ciljem da se poboljša zdravstveno stanje stanovništva, razvije aktivan pristup ka pojedincu i poveća zadovoljstvo korisnika.

Radno vrijeme : prva smjena 07h -14h, druga smjena 14h-21h
Kontakt telefon: Call centar 19816

Načelnica organizacione cjeline
Prim. dr med. Novak Praščević, sub spec.

Glavna sestra
Tanja Đurić