Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Blok 5 IDO

Zdravstveni objekat Blok 5

Ivanović dr Ankica

Stojović dr Jelena

Bošković dr Vladan

Žugić dr Marija

Čađenović dr Nevena

Grbović dr Mensud

Zogović-Vuković dr Ljiljana

Ivanović dr Iva

Nišavić dr Marko

Šeat dr Lenka

Milićević dr Vesna