Blok 5 IDO

Zdravstveni objekat Blok 5

Ankica dr Ivanović

Milena dr Cojić

Nela dr Sekulić

Amina dr Šahmanović

Rialda dr Kurgaš

Iva dr Bulatović (specijalizacija - registrovani pacijenti)

Aldijana dr Zeković

Sanela dr Muminović

Aleksandra dr Šćekić

Ajša dr Rašljanin Kalač

Ivana dr Jovanović

Marina dr Bugarin

Zorica dr Boričić