Ljekarska uvjerenja

Prijem osoba zainteresovanih za izdavanje ljekarskog uvjerenja je radnim danima od 07h.

Za izdavanje ljekarskih uvjerenja gdje je neophodna analiza krvi, prijem zainteresovanih lica je 07:00 do 09:00h.

Specijalistički pregledi za izdavanje svih ljekarskih uvjerenja mogu se obaviti tokom čitavog radnog dana.

Organizujemo i prijem potencijalnih klijenata subotom za sve firme,koje su zainteresovane za specijalističke preglede i dobijanje ljekarskih uvjerenja za svoje zaposlene.

Svi pregledi se obavljaju u Centru za medicinu rada na Starom aerodromu, adresa Aerodromska bb, kontakt tel. 020 651 670. Žiro račun za uplatu ljekarskog uvjerenja: 510-206757-84.

Na osnovu člana 15 st.1 i 16 st.1 Statuta Doma zdravlja Podgorica, Odbor direktora JZU Dom zdravlja Podgorica imenovan Rješenjima o imenovanju Odbora direktora JZU Dom zdravlja Podgorica broj 04-1833/3 od 15.04.2021.godine i broj 04-2296/3 od 13.05.2021. godine od strane Vlade Crne Gore, na svojoj trećoj sjednici održanoj dana 08.07.2021. godine donio je

CJENOVNIK
usluga i pregleda iz oblasti Medicine rada
1Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad na radnim mjestima bez povećanog rizika - opšta zdravstvena sposobnost 20,00 eur-a
2Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada odnosno povećanim rizikom - prethodni i periodični pregledi:
a) Radna mjesta sa radom na visini50,00 eur-a
b) Radna mjesta sa radom u uslovima buke, vibracija (opšte - lokalne)50,00 eur-a
c) Radna mjesta izIožena uticaju hemijskih materija, gasova, prašine (fibrozogena i nefibrozogena)45,00 eur-a
d) Radna mjesta unutrašnjeg transporta ( rukovaoci građevinskih mašina, vozači viljuškara, dizalica)35,00 eur-a
e) Radna mjesta izložena uticaju nejonizujućeg zračenja50,00 eur-a
f) Radna mjesta koja uključuju srednje težak i težak fizički rad35,00 eur-a
g) Radna mjesta koja uključuju rad u nepovoljnim mikroklimatskim - nehigijenskim uslovima, prisustvu vlage i isparenja35,00 eur-a
3Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad u zoni jonizujućeg zračenja - sa hromozomskim aberacijama (prethodni pregled i periodični pregled svake 3. godine)185,00 eur-a
4Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad u zoni jonizujućeg zračenja - bez hromozomskih aberacija (periodični pregled)85,00 eur-a
5Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje službe u Vojsci Crne Gore50,00 eur-a
6Ljekarska uvjerenja o sposobnosti za rad u obezbjeđenju uz nošenje oružja — zaštitari50,00 eur-a
7Ljekarska uvjerenja o sposobnosti za rad u obezbjeđenju bez nošenje oružja — portiri35,00 eur-a
8Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima A, B kategorije - amateri (polaganje
vozačkog ispita i produženje vozačke dozvole)
20,00 eur-a
9Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima B, C, E, D kategorije profesionalci 40,00 eur-a
10Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za posao instruktora za obuku vozača i vozači taksi vozila30,00 eur-a
11Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upis u srednju školu - saobraćajnog smjera25,00 eur-a
12Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upis na fakultet15,00 eur-a
13Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za odlazak na školovanje i boravak u inostranstvu, izdavanje vize25,00 eur-a
14Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za usvajanje djeteta, starateljstvo25,00 eur-a
15Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za sklapanje braka maloljetnih lica25,00 eur-a
16Ljekarsko uvjerenje za smještaj u ustanove socijalne zaštite20,00 eur-a
17Ljekarsko uvjerenje o podobnosti fizičkog lica za posjedovanja vatrenog oružja30,00 eur-a
18Ljekarsko uvjerenje za rad u vodenom saobraćaju — pomorci100,00 eur-a
19Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje čamcem35,00 eur-a
20Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za posao spasioca i ronioca30,00 eur-a
21Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za posao vatrogasca50,00 eur-a
22Ljekarsko uvjerenje za životno osiguranje20,00 eur-a
23Ljekarsko uvjerenje za posao sudskog vještaka35,00 eur-a
24Ljekarsko uvjerenje za dobijanje državljanstva, stalnog boravka u CG30,00 eur-a
25Ljekarsko uvjerenje za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista20,00 eur-a
26Ljekarsko uvjerenje za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportskih sudija, trenera30,00 eur-a
27Pregled kolornog vida - anomaloskop (AQ koeficijent)20,00 eur-a
28lzdavanje duplikata uvjerenja10,00 eur-a
29Sistematski pregled za žene120,00 eur-a
30Sistematski pregled za muškarce110,00 eur-a

NAPOMENA: JZU Dom zdravlja Podgorica zadržava pravo da odobri popust do 30%.

Medicina rada, kao organizaciona cjelina za podršku JZU Dom zdravlja Podgorica uz kadar(specijalisti medicine rada, medicinske sestre, psiholog, oftalmolog,te konsultanti -psihijatar, kardiolog, endokrinolog, radiolog i drugi specijalisti prema potrebi), posjeduje i odgovarajuću opremu, adekvatne prostorije, prema važećim zakonskim propisima i najvećim profesionalnim standardima neophodnim za obavljanje svoje osnovne djelatnosti: ljekarskih pregleda radi ocjene radne sposobnosti.

 

MEDICINA RADA

Radno vrijeme : svakim radnim danom 07h – 15h

Kontakt telefon: 020 651 670

Adresa : Zdravstveni objekat Stari aerodrom, Aerodromska bb