Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Medicina rada

MEDICINA RADA

Ljekarska uvjerenja

Cijene su formirane na osnovu jedinstvenog cjenovnika preventivnih pregleda i usluga iz oblasti medicine rada koji se primjenjuje na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore (rješenje br. 011-111/2017) od 20.03.2017. godine i izjednačene su na nivou države.

Prijem osoba zainteresovanih za izdavanje ljekarskog uvjerenja je radnim danima od 07h.

Za izdavanje ljekarskih uvjerenja gdje je neophodna analiza krvi, prijem zainteresovanih lica je 07:00 do 09:00h.

Specijalistički pregledi za izdavanje svih ljekarskih uvjerenja mogu se obaviti tokom čitavog radnog dana.

Organizujemo i prijem potencijalnih klijenata subotom za sve firme,koje su zainteresovane za specijalističke preglede i dobijanje ljekarskih uvjerenja za svoje zaposlene.

Svi pregledi se obavljaju u Centru za medicinu rada na Starom aerodromu, adresa Aerodromska bb, kontakt tel. 020 651 670. Žiro račun za uplatu ljekarskog uvjerenja: 510-206757-84.

CJENOVNIK:

Ljekarska uvjerenja Cijena
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad prilikom zasnivanja radnog odnosa (radna mjesta bez povećanih rizika)20.00€
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima bez povećanog rizika i otežanim uslovima rada /prethodni, periodični,vanredni35.00€
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa povećanim rizikom i otežanim uslovima rada/ prethodni, periodični, vanredni 50.00€
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa otežanim uslovima rada 50.00€
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, A i B kategorije20.00€
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, C,D i E kategorije spec. vozila35.00€
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje taxi vozilom u drumskom saobraćaju35.00€
Ljekarsko uvjerenje za posao instuktora B,C,D i E kategorije50.00€
Ljekarsko uvjerenje o podobnosti za posjedovanje vatrenog oružja 30.00€
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje službe u Vojsci Crne Gore 50.00€
Ljekarsko uvjerenje za sklapanje braka za maloljetne osobe 25.00€
Ljekarsko uvjerenje za podobnost za usvajanje djeteta25.00€
Ljekarsko uvjerenje za dalji nastavak školovanja i boravak u inostranstvu 25.00€
Ljekarsko uvjerenje za rad u vodenom saobraćaju (pomorci)70.00€
Ljekarsko uvjerenje za spasioce i ronioce 35.00€
Ljekarsko uvjerenje - predhodni i periodični pregledi radnika profesionalno izloženih jonizujućim zračenjima 85.00€
Ljekarsko uvjerenje - predhodni i periodični pregledi radnika profesionalno izloženih jonizujućim zračenjima ( analiza strukturnih hromozomskih aberacija – radi se na svake 3 godine) 185.00€
Ljekarsko uvjerenje za posao sudskog vještaka 35.00€
Ljekarsko uvjerenje radi životnog osiguranja40.00€
Ljekarsko uvjerenje za kolektivni smještaj 5.00€
Ljekarsko uvjerenje za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportiste 20.00€
Ljekarsko uvjerenje za trenere, sportske sudije i druge radnike u sportu40.00€

Medicina rada, kao organizaciona cjelina za podršku JZU Dom zdravlja Podgorica uz kadar(specijalisti medicine rada, medicinske sestre, psiholog, oftalmolog,te konsultanti -psihijatar, kardiolog, endokrinolog, radiolog i drugi specijalisti prema potrebi), posjeduje i odgovarajuću opremu, adekvatne prostorije, prema važećim zakonskim propisima i najvećim profesionalnim standardima neophodnim za obavljanje svoje osnovne djelatnosti: ljekarskih pregleda radi ocjene radne sposobnosti.

 

MEDICINA RADA

Radno vrijeme : svakim radnim danom 07h – 15h

Kontakt telefon: 020 651 670

Adresa : Zdravstveni objekat Stari aerodrom, Aerodromska bb