Prva medicinska laboratorija  u Crnoj Gori akreditovana  prema standardu MEST EN ISO 15189:2016 kojoj Akreditaciono tijelo Crne Gore potvrdjuje rad u skladu sa specificiranim zahtjevima za kvalitet i kompetentnost

Dodjelom  ovog značajnog  medjunarodnog Certifikata, Centar za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja  Podgorica odredjuje kao savremen, efikasan i akreditovan Centar, koji angažovanjem svog stručnog kadra, praćenjem savremenih trendova u oblasti laboratorijske dijagnostike, te korišćenjem najsavremenije tehnologije postiže visok nivo kvaliteta laboratorijskih analiza, što ga  odredjuje kao lidera u laboratoriskoj dijagnostici.


Povjerenje u kvalitet usluga ispitivanja i rezultate ispitivanja, Centar za laboratorijsku dijagnostiku Dom zdravlja Podgorica ostvaruje kroz primjenu  usvojenih  ciljeva  Politike kvaliteta.


Akreditacija Centra za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Podgorica, kao kruna standardizacije medicinske laboratorije,  je najefikasniji  način podrške   razvoju  i unapredjenju cjelokupnog zdravstvenog sistema  u Crnoj Gori.


Šef službe
Prim. dr sci med. Aleksandra Klisić
spec.kliničke biohemije
supspecijalista laboratorijske endokrinologije

Glavni laboratorijski tehničar
Jovana Moračanin