Projekat IMPHACT

Naziv projekta / akronim: Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti palijativne zdravstvene njege u prekograničnim područjima / IMPHACT

Vodeći partner / projektni partneri: Dom zdravlja Metković / Dom zdravlja Ljubuški, Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Podgorica i Javna ustanova Dom zdravlja ZenicaKako bi se uspješno poboljšala usluga palijativne njege u regionu projektne partnere čine četiri doma zdravlja: DZM, DZLJ, JZU DZPG i JU DZZ. Sve četiri institucije imaju bogato iskustvo u pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite. Uz navedeno DZLJ jedna je od rijetkih institucija u regionu koja posjeduje hospicij te bogato iskustvo u pružanju usluge palijativne njege. DZLJ i DZM koristiće znanje stečeno projektom Q-Access kako bi pomogli JZU DZPG i JU DZZ u uspostavljanju usluge palijativne njege. Vodeći partner DZM koordinisaće implementacijom projekta no svi projektni partneri zajednički će raditi na sprovođenju projektnih aktivnosti.

Kratki opis i svrha projekta

Svrha projekta

Palijativna njega relativno je novi pojam u nacionalnim zdravstvenim sistemima, posebno u zemljama s niskim i srednjim dohotkom poput Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Kako bi se osigurao razvoj usluga palijativne njege postojeće prepreke moraju se savladati. Značajnije prepreke ogledaju se u nedostatku usluga i institucija za palijativnu njegu, jasnih smjernica za uspostavljanje usluga palijativne njege, edukativnih programa o palijativnoj njezi te u nedostatku usluga palijativne njege u regionu. Sve navedeno nepotrebno dovodi najranjivije grupe društva u još nepovoljniji položaj. Drugi ključni problem je sveopšte starenje stanovništva te visok procenat osoba starijih od 60 godina koje ujedno čine glavne potencijalne korisnike usluga palijativne njege. Glavne ciljne grupe koje će imati koristi od projekta su: pacijenti sa terminalnim bolestima, ljekari i medicinske sestre, socijalni radnici, članovi porodice pacijenata, itd. Sve navedene grupe imaće koristi od stečenog znanja i usluga razvijenih u okviru ovog projekta.

Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je poboljšati uslugu palijativne njege u regionu. Poboljšanje usluge palijativne njege postići će se ciljanim ulaganjem u novu opremu, uspostavljanjem novih usluga (mobilni palijativni tim), razvojem procedura, alata i smjernica potrebnih za unaprjeđenje usluga u regionu, izradom e-platforme za podizanje svijesti građana o palijativnoj njezi te implementacijom nacionalnih i međunarodnih zdravstvenih standarda. Navedene aktivnosti poboljšaće kvalitet usluga, sadržaja i vještina zdravstvenih radnika u javnom zdravstvenom sektoru koje će biti od izuzetne važnosti za najugroženije grupe u društvu. Zajednički ciljevi ostvariće se prekograničnom saradnjom tri susjedne zemlje koje dijele isti problem – nedovoljno razvijenu uslugu palijativne njege.

Očekivani rezultati projekta

Glavni rezultat projekta je poboljšana usluga palijativne njege za stanovništvo u regionu. Najmanje 1.700 pacijenata liječiće se novom opremom tokom sprovođenja projekta. Ostali rezultati projekta su: razvijena zajednička e-platforma s virtuelnim doktorom, 4 specijalizovana edukativna treninga o palijativnoj njezi (organizovana i sprovedena za 20 osoba), poboljšana usluga dijagnostike u dva doma zdravlja te specijalizovani trening za korištenje nove medicinske opreme (organizovan i sproveden za 40 ljekara i medicinskih sestara).

Prioritetna os: 1 – Jačanje kvaliteta usluga u sektoru javnog zdravstva i socijalne zaštite

Ukupna vrijednost projekta: 890 347.40 EUR

Iznos koji sufinansira EU: 756 795.29 EUR

Period sprovođenja projekta: 01.07.2020 – 30.06.2022

 

 

Projekt je sufinansiran sredstvima
EFRR i IPA II fondova Evropske unije.

intereg-ip-cbc-1

“Ova web stranica nastala je uz pomoć Evropske unije. Za sadržaj ove web stranice odgovoran je Dom zdravlja Podgorica i ona ne odražava nužno stavove Evropske unije.”