Tel: 020/218-077 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Konik IDO

Zdravstveni objekat Konik

Anela dr Frljučkić

Biljana dr Mraković

Tringa dr Berišaj

Melisa dr Spahić

Nedžmija dr Beriša

Anida Kalač (bolovanje - registrovani pacijenti)