Tel: 020/218-077 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Zlatica IDO

Zdravstveni objekat Zlatica

Jasminka dr Zec Saveljić

Vesna dr Milićević

Gorica dr Krunić

Ivana dr Novović

Jasna dr Furtula

Šejla dr Murić

Nikola dr Adžić (ne radi - pacijenti registrovani)

Branka dr Đurišić