Zlatica IDO

Zdravstveni objekat Zlatica

Jasminka dr Zec Saveljić

Vesna dr Milićević

Gorica dr Krunić

Ivana dr Novović

Jelena dr Konatar

Šejla dr Murić

Nikola dr Adžić (ne radi - pacijenti registrovani)

Branka dr Đurišić