Tel: 020/218-077 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Stara Varoš IDD

Zdravstveni objekat Stara Varoš

Raičević-Fuštar dr Biljana

Pajović dr Rajka

Strainović-Lalović dr Vesna

 načelnica

Banda dr Esma

Samardžija-Jovanović dr Branka