Stara Varoš IDD

Zdravstveni objekat Stara Varoš

Raičević-Fuštar dr Biljana

 načelnica

Pajović dr Rajka

Račić dr Slađana

Banda dr Esma

Marojević dr Gordana