Tel: 020/481-900 | Call centar! 19816 | domzdravljapgd@t-com.me

Dokumenti

Dokumenti

Službeni dokumenti Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Podgorica


Priručnik za osposobljavanje zaposlenih za bezbijedan rad


Sistematizacija JZU Dom zdravlja Podgorica


Plan upravljanja medicinskim otpadom


Javni konkurs za izbor doktora medicine radi specijalizacije


Osnovni paket zdravstvenih usluga u PZZ


Normativ kadra


Normativ prostora i oprema za izabrane doktore


Kriterijumi za izabranog doktora


Opis posla izabranog doktora


Opis poslova medicinske sestre


Pravilnik o rješavanju stambenih potreba


Sporazum o obezbjeđivanju minimuma procesa rada


Odluka o nabavkama male vrednosti – šoping metoda


Odluka o izboru vozila za patronažu


Spisak vozila JZU Dom zdravlja Podgorica


Poslovno etički kodeks


Novi stilovi života – Djurović dr Ljiljana

Odluka o umanjenju zarade za 1% zaposlenim sa koeficijentom vecim od 4.10

Pravilnik o nabavkama male vrijednosti

AMANDMAN I


Javni konkurs za izbor doktora medicine radi specijalizacije iz porodične medicine


Javni konkurs za izbor doktora medicine radi specijaliyacije iz oftamologije


Ispunjena preporuka o poštovanju prava transrodne osobe


Plan potreba za donacijama za 2019 godinu


Sporazum o razumijevanju i saradnji-Asocija Spektra


Odluka- Obaveza javljanja na sluzbeni telefon