Zaključen memorandum o poslovnoj-tehničkoj saradnji između Instituta za javno zdravlje i ZU Doma zdravlja Glavnog grada

Zaključen memorandum o poslovnoj-tehničkoj saradnji između Instituta za javno zdravlje i ZU Doma zdravlja Glavnog grada

Dana 18.05.2023.godine je potpisan memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji izmedju direktora Instituta za javno zdravlje dr Igora Galića i direktora Doma zdravlja Glavnog grada Prim.dr Danila Jokića, o saradnji u oblasti zdravstva.

Memorandum o saradnji je usaglašen na osnovu obostrano iskazanog interesa da se nastavi i konkretizuje pozitivna saradnja koja je započeta tokom pandemije koronavirusa Covid 19, a sve u cilju unapređenja, u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti.

Saradnja ce se zasnivati na principima: Partnerstva, transparennosti, odgovornosti i međusobnog informisanja.

S ciljem unapredjenja saradnje, razlog potpisivanja memoranduma je saradnja na edukaciji kadrova angažovanih u Domu zdravlja i Institutu za javno zdravlje, razmenjivanju informacija o svojim planovima, programima, aktivnostima, zajedničkog učešća u izradi i prijavi projekata u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite i drugo.

Primjenom ovog memoranduma će se unaprijediti saradnja ove dvije ustanove u oblasti zdravstva, ojačaće se zdravstveni kapaciteti, proširiće znanja u oblasti medicine, a sve u cilju benefita za bolju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu građana Glavnog grada.

PODIJELI NA:

Odgovori