Ugovor nije u skladu sa Zakonom, doktorica Vuksanović Božarić nije u sukobu sa nama nego sa nedvosmislenim pravnim normama

Ugovor nije u skladu sa Zakonom, doktorica Vuksanović Božarić nije u sukobu sa nama nego sa nedvosmislenim pravnim normama

Povodom javnog istupa naše doskorašnje koleginice dr Aleksandre Vuksanović Božarić, a u vezi raskida nezakonitog ugovora koji je bivši menadžment DZ sa njom potpisao prije deset godina, Dom zdravlja Podgorica, odnosno, njegov sadašnji rukovodeći tim, ponavlja samo nekoliko ćinjenica:

Ugovor nije u skladu sa Zakonom, te doktorica nije u sukobu sa nama nego sa nedvosmislenim pravnim normama.

– Slažemo se da njena odgovornost nije iznad odgovornosti bivšeg menadžmenta DZ zbog toga što izmjene Zakona nisu pravno-posljedično ni jednom primijenjene na njen Ugovor.

– Ne slažemo se da to nije morala znati niti da je to nije moralo interesovati jer je nemoguće primati dvije pune plate u trajanju od deset godina, imati dupla osiguranja i ostala prava, a da se ni jednom ne zapitate kako je to moguće – mi sličan primjer nemamo, a vjerujemo da ne postoji ni u drugim institucijama.

– Ni jednu riječ nismo kazali o profesionalnoj ljekarskoj stručnosti dr Vuksanović Božarić jer to nije tema spora, niti može biti. Mi smo samo prinuđeni da poštujemo Zakon.

Na kraju; o raskinutom ugovoru u konačnom neće odlučivati ni pacijentkinje naše bivše koleginice, niti mi, njene kolege zaposleni, nego nadležni pravosudni organi ako se dr Vuksanović Božarić bude žalila na rješenje o raskidu ugovora.

Naš jedini grijeh može biti što smo za razliku od bivšeg menadžmenta i koleginice vidjeli da njen ugovor nije zakonit, te da mora biti raskinut. Morali smo jer je zakonitost iznad svake profesije pa i naše.

Inače, onoga trenutka, kada dr Vuksanović Božarić eventualno dokaže da je njen desetogodišnji, paralelni Ugovor o radu – dopunskom radu sa Domom zdravlja Podgorica zakonski ispravan, mi smo spremni da joj ponudimo nastavak saradnje u skladu sa pozitivnim pravnim propisima koji važe u našoj državi.

Mislimo da je nakon ovoga, svakome dobronamjernom sve jasno i da Dom zdravlja stoji na raspolaganju svim medijima da ih detaljno upozna sa onim što je u javnom obraćanju pokušala da interpretira naša bivša koleginica.

Samo da se razumijemo: Dom zdravlja Podgorica nije ostavio bez posla dr Vuksanović Božarić jer je ona minulih deset godina stalno zaposlena na Fakultetu, nego je samo raskinuo nezakoniti Ugovor o radu – dodatnom radu, koji je imala u isto vrijeme i sa našom Ustanovom.

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.