Ugovor dr Vuksanović-Božarić je nezakonit i morao je biti raskinut ranije

Ugovor dr Vuksanović-Božarić je nezakonit i morao je biti raskinut ranije

Nakon navoda u pojedinim medijima da je Dom zdravlja Podgorica raskinuo ugovor o radu sa dr Aleksandrom Vuksanović-Božarić obavještavamo javnost da je ugovor raskinut jer nas na to obavezuje Zakon.

Iako se želi nametnuti kontekst po kojemu je to urađeno iz nekog “revanšizma” situacija je, međutim, apsolutno drugačija.

Prije deset godina, bivši direktor DZ Podgorica dr Nebojša Kavarić potpisao je sa dr Vuksanović-Božarić “Ugovor o radu – dopunskom radu” na rok od deset godina. U istom trenutku, dakle prije jedne decenije, koleginica Vuksanović-Božarić izabrana je za nastavnicu anatomije na Medicinskom fakultetu u Podgorici i zasnovala stalni radni odnos – danas je na funkciji prodekana za nastavu.

Ni tada, ni danas nije postojao u skladu sa Zakonom o radu “Ugovor o radu – dopunskom radu” nego je bilo moguće zaključiti samo Ugovor o dopunskom radu, koji bi podrazumijevao angažovanje na najduže četiri sata dnevno, pa shodno tome i na pripadajuću nadoknadu.

Dom zdravlja Podgorica je, međutim, cijelo vrijeme angažovanja dr Vuksanović-Božarić mjesečno isplaćivao punu zaradu, prosječno 1000 evra, plaćao doprinose i osiguranje kao da se radi o zaposlenom na neodređeno vrijeme u našoj ustanovi. Pomenuta je u punom kapacitetu koristila i sva druga prava propisana Zakonom, a koja su joj bila garantovana i obezbijeđena kod matične kuće – na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

O svemu rečenom, do u detalje Dom zdravlja ima preciznu dokumentaciju koju smo spremni da stavimo javnosti na uvid ali i da sa njom upoznamo nadležne državne organe.

S obzirom da je u međuvremenu, od 2011. do danas, Zakon o radu više puta mijenjan, da su izmjenama tretirane prava i obaveze angažovanih na osnovu Ugovora o dopunskom radu, bivši menadžment je bio u obavezi da zaključi novi ili prilagodi postojeći Ugovor dr Vuksanović-Božarić ali to nikada nije urađeno.

Dakle, Dom zdravlja Podgorica ne vodi nikakvu hajku protiv pojedinaca zaposlenih ili angažovanih u procesu zaštite zdravlja građana nego insistira na zakonitosti i postupa u skladu sa javnim interesom.

Iako je u navedenom “Ugovoru o radu – dopunskom radu” (član 2) od prije deset godina jasno i nedvosmisleno upisano da će dr Vuksanović-Božarić “obavljati poslove radnog mjesta: izabrani doktor za žene”, doktorica je u jednom mandatu bila i članica Etičkog komiteta Doma zdravlja pa su joj etički aspekti ovog angažovanja više nego jasni.

Za svako javno pojašnjenje ili uvid u ispravnost našeg postupanja Dom zdravlja je otvoren za saradnju. Svaka naša odluka i postupanje u cjelini inače su dostupni i nadležnim institucijama države, internim ili eksternim kontrolama.

 

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.