Suvišno je puniti medijske stupce u cilju nekih jeftinih privremenih pobuda: DZ Podgorica radi transparentno

Suvišno je puniti medijske stupce u cilju nekih jeftinih privremenih pobuda: DZ Podgorica radi transparentno

Projekat imunizacije koji se implementira u Crnoj Gori je predstavljen i javnosti i zaposlenima u zdravstvenim ustanovama, pa samim tim tvrdnja da niko nije bio informisan ne stoji. Takođe, suma koja se pominje u nekim medijima, u iznosu od 2,7 miliona dolara, nije cjelokupna predviđena za imunizaciju, već je samo njen dio, 470 hiljada evra, odvojeno za ovaj segment. Važno je napomenuti da je to suma predviđena za 11 mjeseci trajanja projekta. Ostatak novca je projektom predviđen za druge stvari koje nisu tema ovog saopštenja.

Veoma važna stvar, kojom se pokušava polemisati, jeste pominjanje prekovremenih sati. Kako su upoznate sve nadležne institucije, bez čije saglasnosti se nije ni moglo krenuti u realizaciju, ovaj projekat nije u budžetu Crne Gore, nego zasebna donacija kojom se želi povećati procenat imunizovanih građana. Samim tim ne potpada pod zakonsku regulativu prekovremenih sati, već se tretira kao angažman po ugovoru o djelu.

Primjera radi – ljekar koji je radio 25 dana po 4 sata dnevno, znači pola radnog vremena, projektom bi bio plaćen 305 evra. Tehničar 150 evra, logističar 140 evra. Podsjećamo još jednom, ovo je projekat, nije obračun radnih sati, nije prekovremeni rad. 

Svi rukovodioci domova zdravlja u Crnoj Gori su na sastanku sa nacionalnim koordinatorom bili upoznati sa finansijskom konstrukcijom, gdje je precizno pojašnjeno koliko koji angažovani može očekivati, a posebno koji je vid angažmana u pitanju – izričito naglašavajući da nije prekovremeni.

Na kraju, moramo i da se osvrnemo na oglašavanje dijela zaposlenih u medijima, prije traženja objašnjenja od rukovodioca službi, kao i koordinatora za imunizaciju. Suvišno je puniti medijske stupce u cilju nekih jeftinih privremenih pobuda, kad već postoji transparentnost u radu i otvorenost rukovodstva da u razgovoru sa svim zainteresovanim pojasni sve detalje pomenute teme. 

Cilj svih u Crnoj Gori mora biti zaustavljanje pandemije, a za to je najbolji mehanizam imunizacija. Koristimo priliku da još jednom pozovemo građane da se imunizuju i na taj način zaštite sebe i sve ljude oko sebe.

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.