Saopštenje povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS

Saopštenje povodom Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS

Dom zdravlja Glavnog grada Podgorica će povodom 1. decembra Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a organizovati anonimno noćno testiranje na HIV/AIDS istog dana u prostorijama Savjetovališta za mlade ZO Nova Varoš, 4. Proleterske Brigade, Podgorica. Testiranje ce se vrsiti od 17h do 24h.

Podizanje svijesti građana testiranjam na HIV i AIDS vodi ka ranom otkrivanju ove infekcije.

Osnovni preduslov za dug i kvalitetan život sa HIV-om je da se infekcija otkrije na vrijeme i da se odmah započne liječenje.

Svako testiranje na HIV je dobrovoljno, poverljivo i besplatno. Rano dijagnostikovanje je vazno, jer omogucava ljudima da ranije zapocnu liječenje HIV infekcije, sto zauzvrat povećava njihove šanse za dug i zdrav život, i sprečava dalji prenos na druge osobe.

Naučni dokazi ukazuju na činjenicu da 50% inficiranih HIV-om svoju dijagnozu kasno saznaju. Pandemija uzrokovana HIV-om ostaje i dalje glavno javnozdravstveno pitanje na globalnom nivou.

Cilj je da sa sve većim pristupom efikasnoj prevenciji, dijagnostici, liječenju i njezi osoba inficiranih HIV-om, kao i oportunističke infekcije, HIV infekcija je postala hronično zdravstveno stanje koje omogućava ljudima koji žive sa HIV-om da vode dug, produktivan i zdrav život.

PODIJELI NA:

Odgovori