Radovi na poboljšanju energetske efikasnosti zdravstvenih objekata Doma zdravlja Glavnog grada

Radovi na poboljšanju energetske efikasnosti zdravstvenih objekata Doma zdravlja Glavnog grada

Obavještavamo građane da će sredinom novembra tekuće godine otpočeti radovi na adaptaciji zdravstvenog objekta “Blok 5” , čiji je cilj poboljšanje energetske efikasnosti samog objekta, kao i poboljšanje uslova rada i komfora zaposlenih i pacijenata.

Sredstva za navedenu adaptaciju obezbijeđena su kroz projekat „Energetska efikasnot u Crnoj Gori- druga faza“, kojim su obuhvaćeni više zdravstvenih ustanova širom Crne Gore. Za implementaciju ovog projekta zaduženo je Ministarstvo zdravlja, dok je Ministarstvo kapitalnih investicija odgovorno za koordinaciju projekta i obezbeđivanje podrške Ministarstvu zdravlja.

U okviru mjera energetske efikasnosti predvidjeni radovi na zdravstvenom objektu Blok V su:

  • Postavljanje hidroizolacije na ravnom krovnom pokrivaču
  • Zamjena spoljne bravarije
  • Postavljanje demit fasade
  • Zamjena postojeće rasvjete sa LED rasvjetom
  • Postavljanje spuštenih plafona
  • Molerski radovi

Navedene radove će izvoditi firma „JV ROAMING MONTENEGRO“.

Podjećamo vas, u okviru istog projekta, u prvoj polovini 2023. godine realizovani su i radovi na adaptaciji zdravstvenog objekta “Zeta” – Golubovci, u vrijednosti od 163.452, 74 €, a planirana je i adaptacija zdravstvenog objekta “Konik”.

Vjerujemo da će se poboljšanjem mjera energetske efikasnosti ostvariti značajne uštede u dijelu potrošnje vode i energenata, doprinijeti očuvanju životne sredine i obezbijediti adekvatni uslovi za rad i pružanje zdravstvene zaštite našim građanima.

PODIJELI NA:

Odgovori