Psiho-socijalna podrška za građane, pacijente i zdravstvene radnike, u cilju pružanja podrške i davanja informacija o načinu prevazilaženja stresnih situacija u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

Psiho-socijalna podrška za građane, pacijente i zdravstvene radnike, u cilju pružanja podrške i davanja informacija o načinu prevazilaženja stresnih situacija u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji

Psiho-socijalna podrška za građane, pacijente i zdravstvene radnike, u cilju pružanja podrške i davanja informacija o načinu prevazilaženja stresnih situacija u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji pružat će se svakog radnog dana (ponedeljak-petak) od 07:00 – 21:00 časova, na brojeve telefona:

020/481-928  i
020/481-929.

Tim za psiho-socijalnu podršku čini: specijalista psihijatrije, psiholog i socijalni radnik.

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.