Održano predavanje za roditelje o prevenciji bolesti zavisnosti

Savremeni programi za prevenciju bolesti zavisnosti zasnivaju se na unapređenju saznajnog, socijalnog i emocionalnog razvoja djece i mladih putem razvojno prilagođenog informisanja o vrstama droge, uticaju droga na zdravlje, razvoju  socijalnih vještina, razvijanju znanja i vještina roditelja u smislu podsticanja njihove  djece i omladine za  usvajanje zdravih stilova života, ostvarivanju njihovih talenata i potencijala. Ovo je saopšteno na predavanju o prevenciji bolesti zavisnosti, koje je održano u utorak, 04. juna 2019. godine, u prepunoj sali KIC-a,  u organizaciji Savjeta roditelja OŠ „Maksim Gorki“.

– Adolescenti, osim što su radoznali, imaju želju da budu prihvaćeni u društvu, da se dopadnu nekome ili da jednostavno pobijede svoju nesigurnost tako što će uzimati drogu.  Radoznalost može da uništi vaše dijete ako ga ne usmjerite na vreme.  Ako već dođe do toga, promjena u ponašanju i promjena društva mogu da budu glavni pokazatelj roditeljima da se sa njihovom djecom nešto loše događa, kazao je direktor Doma zdravlja Podgorica prim. dr Nebojša Kavarić.

Pošto adolescencija vuče u drugačije ponašanje i bunt protiv autoriteta, dijete treba posmatrati i biti s njim da bi se uočila razlika. Činjenica je da tinejdžeri često govore neistinu čak i kada znaju da ih niko neće osuditi zbog nečega što su uradili. Zbog toga je važno uspostaviti s djetetom odnos zahvaljujući kojem će ono roditeljima govoriti istinu i samo istinu. Ukoliko vjerujete da je vaše dijete već pošlo lošim putem, nikako ne okrećite glavu na drugu stranu jer to nikada nije rešenje, upozorio je dr Kavarić. On je istakao da je u takvim situacijama veoma važno da roditelji budu informisani o svim opasnostima koje nosi narkomanija, ukoliko primijete promjene kod svog djeteta potraže pomoć i ne dozvole da problem njihovog  tinejdžera ode predaleko i pokušaju da mu pomognu  da shvati da je uz njih uvijek bezbjedno, ali i da postoje određena ograničenja.

Dr Kavarić je podsjetio da u okviru Doma zdravlja Podgorica od 2009. godine radi Savjetovalište za mlade, koje kontinuirano sprovodi edukaciju adolescenata i omladine u oblastima PPB, HIV/AIDS, zdravih stilova života, odvikavanja od pušenja, vršnjačkog nasilja, gojaznosti, ishrane, narkomanije, alkoholizama. Ciljna grupa su mladi uzrasta od 9 do 18 godina, a edukacije se kontinuirano sprovode u osnovnim i srednjim školama. Tim koji sprovodi edukacije sačinjavaju pedijatar,ginekolog i visoka med.sestra iz savjetovališta zadužena za kordinaciju tima.

Pored toga, prema njegovim riječima, Dom zdravlja Podgorica, u sklopu Savjetovališta za brak i porodicu, otvorio je i Školu roditeljstva, u zdravstvenom objektu Centar. Tim škole čine pedijatar, psiholog, psihijatar, socijalni radnik i visoko obrazovane edukovane medicinske sestre. Njen zadatak je da prepozna i pomogne u rješavanju problema u nefunkcionalnim porodicama, zatim nesnalaženju u roditeljskoj ulozi unutar porodice, kako sa djecom malog uzrasta, tako sa starijom, jer je težište Škole i na roditelje tinejdžera.

Ekspert za oblast narkomanije, sudski vještak Dušan Raspopović upoznao je roditelje sa vrstama droga, načinom njihovog pakovanja i kako da ih prepoznaju, a govorio je i o maloljetničkoj delikvenciji i devijantnim ponašanjima, kao posljedica ranog uzimanja alkohola, marihuane i drugih supstanci. Raspopović je naveo i niz  krivičnih djela koja prate zloupotrebu narkotika, naročito kod mladih. On je istakao da je veoma važna uloga roditelja u rješavanju problema koji prate uzimanje narkotika i upozorio da posljednjih godina sve više maha uzima zavisnost od kladionica, igrica i kocke.

 

 

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.