Obavještenje – Aktivnosti savjetovalište za mlade

Obavještenje – Aktivnosti savjetovalište za mlade

Savjetovalište za mlade je u ovoj školskoj godini, kao i u proteklim realizovalo svoje aktivnosti po planu i programu.

Ciljna grupa su učenici od VI do IX razreda osnovnih škola u Podgorici sa kojima Savjetovalište za mlade Doma zdravlja Podgorica ima višegodišnju saradnju.

Održana su edukativna predavanja na teme:

  • “Štetnost duvana i duvanskihproizvoda”
  • “Internet zavisnost i sajber nasilje”
  • “Bolesti zavisnosti”

Predavanja vodi tim savjetovališta za mlade, prim. dr Edita Bašović (specijalista pedijatrije) i Milena Garčević spec. zdravstvene njege,
a edukativna predavanja su isključivo preventivnog sadržaja, gdje učenici svojim aktivnim učešćem pokazuju interesovanje za ove teme.

Kroz interaktivnu komunikaciju sa učenicima stekli smo utisak da se sve mlađe generacije, nažalost, odlučuju na konzumiranje duvanskih proizvoda, da su sajber nasilje kao i vršnjačko nasilje previše rasprostranjeni i izraženi u osnovnim školama, sa posebnim akcentom na pedofiliju, negativne komentare koji se odnose na etničku i nacionalnu pripadnost, fizički izgled, materijalno stanje,socijalni status, itd., što dovodi do čestih psiho-emocijonalnih poremećaja koji se dosta često završavaju samoubistvom kod adolescenata.

Kroz anonimne upitnike dolazimo do podataka da su bolesti zavisnosti na vodećem mjestu posle konzumiranja duvanskih proizvoda.

Veliki pokazatelj uspješnosti rada Savetovališta za mlade je i veliko interesovanje škola za edukaciju učenika za ove teme, kao i pozivi za
učešće u radionicama koje organizuju različite nevladine organizacije i kampanja i projekata podržanih od Ministarstva za ljudska i manjinska prava i EU.

Savjetovalište za mlade će nastaviti saradnje i rado se odazivati pozivima na teme edukativnog karaktera i pomoći mladima u rješavanju problema koji se javljaju u ovom periodu mladalaštva, a mogu otežavati njihovo sazrijevanje i njihovu ličnu, personalnu i socijalnu afirmaciju i preventivnim djelovanjem i aktivnostima Savetovališta za mlade izbjeći neželjene posljedice.

PODIJELI NA:

Odgovori