Kratak prekid rada laboratorije Doma zdravlja Podgorica zbog poplave

Kratak prekid rada laboratorije Doma zdravlja Podgorica zbog poplave

U  laboratoriji u okviru zdravstvenog objekta Doma zdravlja Podgorica, u toku noći između srijede i četvrtka, došlo je do poplave, usljed pucanja crijeva dejonizatora, koji snabdijeva vodom aparate za biohemiju.

S obzirom da je poplavljena cijela laboratorija i dio ambulanti izabranih doktora za odrasle, došlo je do kraćeg prekida u radu. Zbog bezbjednosti je ugašena struja, a pacijenti su u jutarnjim satima upućivani u druge zdravstvene objekte da obave preglede.

Komisija za utvrđivanje uzroka poplave je izašla na teren, a menadžment Doma zdravlja Podgorica odmah je preduzeo sve mjere i radnje kako bi se laboratorija i ambulante što prije osposobile za rad. Nakon brze intervencije tehničke službe Doma zdravlja Podgorica i  otkanjanja i saniranja uzroka poplave, nastavljen je normalan proces rada.

Tokom novonastale situacije, ni jednom pacijentu ni u jednom trenutku nije bila uskraćena zdravstvena zaštita.

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.