JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacije iz oblasti GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacije iz oblasti GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

ZA DODJELU 1 (JEDNE) specijalizacije

Na konkurs se mogu prijaviti zdravstveni radnici koji su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi i ispunjavaju sljedeće uslove:

– Završen Medicinski fakultet sa kvalifikacijom VII nivoa okvira kvalifikacija;
– Položen stručni ispit;
– Da imaju najmanje jednu godinu radnog staža u zdravstvenoj ustanovi, nakon položenog stručnog ispita;

Kandidati su dužni, uz prijavu, dostaviti sljedeća dokumenta:

1. dokaz o završenim studijama na Medicinskom fakultetu, ili nostrifikovanu diplomu stečenu na stranom fakultetu, VII nivoa kvalifikacije;
2. dokaz o položenom stručnom ispitu:
3. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
4. dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom;
5. dokaz o uspjehu iz predmeta – ginekologija i akušerstvo;
6. dokaz o dužini studiranja;
dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, francuski, italijanski), o čemu se dostavlja dokaz nadležne visokoškolske ustanove;
8. potvrdu zdravstvene ustanove da su u radnom odnosu;
9. dokaz o crnogorskom državljanstvu ili10. dokaz o radnom odnosu od najmanje jedne godine u zdravstvenoj ustanovi, nakon položenog stručnog ispita.

 

KOMPLETAN oglas u PDF formatu možete pogledati i preuzeti ovdje:

Konkurs 

[embeddoc url=”https://www.dzpg.me/wp-content/uploads/2021/09/Konkurs.pdf” download=”all” viewer=”google”]
PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.