JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacija iz oblasti GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

JAVNI KONKURS za izbor doktora medicine radi specijalizacija iz oblasti GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

Na konkurs se mogu prijaviti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:
-da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
-da imaju završen Medicinski fakultet sa kvalifikacijom VII nivoa kvalifikacije obrazovanja;
-da imaju položen stručni ispit;
-da imaju najmanje jednu godinu radnog staža u zdravstvenoj ustanovi, nakon položenog stručnog ispita;

Kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, dostaviti sledeća dokumenta:
1)dokaz o završenim studijama na Medicinskom fakultetu, ili nostrifikovanu diplomu stečenu na stranom fakultetu, VII nivoa kvalifikacije;
2)dokaz o položenom stručnom ispitu;
3)uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
4)dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom;
5)dokaz o uspjehu iz predmeta – ginekologija sa akušerstvom;
6)dokaz o dužini studiranja;
7)dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski, njemački, ruski, francuski, italijanski), o čemu se dostavlja dokaz nadležne visokoškolske ustanove i
8)dokaz o radnom odnosu od najmanje jedne godine u zdravstvenoj ustanovi, nakon položenog stručnog ispita.

Rok Konkursa je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Izbor kandidata izvršiće se u roku od 30 dana, od dana isteka Konkursa.

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.