Informacija o zaključivanju Memoranduma o poslovnoj-tehničkoj saradnji između JZU Dom zdravlja Glavnog grada i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija  (UIKS-a)

Informacija o zaključivanju Memoranduma o poslovnoj-tehničkoj saradnji između JZU Dom zdravlja Glavnog grada i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS-a)

Dana 27.04.2023 godine je potpisan sporazum izmedju direktora Doma zdravlja Glavnog grada Prim. dr Danila Jokica i v.d. direktora UIKS-a Rada Vojvodića o saradnji u oblasti zdravstva, a ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.

Memorandum o saradnji je usaglašen na osnovu obostrano iskazanog interesa da se uspostavi saradnja na bazi jednakosti, reciprociteta i zajedničke koristi, na osnovu obostrano iskazanog interesa. Principi na kojima ce se zasnivati su principi partnerstva, transparentnosti, odgovornosti, međusobnog informisanja.

Razlog potpisivanja memoranduma je saradnja na edukaciji kadrova angažovanih u Domu zdravlja i UIKS- u, zajednickog učešća u izradi i prijavi projekata u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, upućivanje ljekara i srednjeg medicinskog kadra na ispomoć u slučaju potrebe obje strane i drugo.

Primjenom ovog memoranduma ce se unaprijediti saradnja ove dvije ustanove u oblasti zdravstva, razmjenjivaće se informnacije, eksperti i zdravstveni profesionalci, ojačaće se zdravstveni kapaciteti i proširiće znanja u oblasti medicine.

PODIJELI NA:

Odgovori