Edukacija izabranih doktora u oblasti propisivanja privremene spriječenosti za rad

Edukacija izabranih doktora u oblasti propisivanja privremene spriječenosti za rad

Dom zdravlja Podgorica je, kroz aktivnost Komisije za kontrolu kvaliteta, organizovao edukativnu radionicu za izabrane ljekare, u cilju prezentacije prepoznatih problema prilikom  odobravanja privremene spriječenosti za rad, po prigovoru poslodavca. U okviru radionice sprovedeno je i testiranje 76 izabranih doktora na datu temu. Čak 75 odsto testiranih doktora postiglo je zadovoljavajuće rezultate, a 45 odsto je potpuno zadovoljilo na testu.

U cilju kvalitetnije edukacije izabranih doktora u Domu zdravlja Podgorica, Komisija za kontrolu kvaliteta pripremila je Vodič za odobravanje privremene spriječenosti za rad. Vodič je distribuiran svim izabranim i doktorima u Centrima za podršku, koji odobravaju ili predlažu privremenu spriječenost za rad.

U narednom periodu Komisija planira  organizovanje prezentacije za ljekare iz centara za podršku, kao i animiranje ostalih zdravstvenih ustanova za primjenu ovog modela kontinuirane edukacije.

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.