DZ Podgorica odradio 42.547 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 42.547 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 42.547 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađen 18.439 pregled kod izabranog doktora za odrasle, 4.954 pregleda kod izabranog doktora za djecu, 1.609 pregleda kod izabranog doktora za žene, 452 pregleda u Centru za mentalno zdravlje, 83 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 567 pregleda i 303 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 50 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 83 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 243 pregleda u Internističkoj ambulanti i 70 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 5.516 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 6.569 usluga.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.779 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 1.487 pregleda Izabranog doktora za djecu, 343 RTg pregled, kao i 1.807 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu i 1.168 administriranih terapija u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.