DZ Podgorica odradio 41.900 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 41.900 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 41.900 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađen 18.740 pregled kod izabranog doktora za odrasle, 5.554 pregleda kod izabranog doktora za djecu, 1.537 pregleda kod izabranog doktora za žene, 378 pregleda u Centru za mentalno zdravlje, 75 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 527 pregleda i 271 RTg pregled u Centru za RTg i Uz, 89 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 94 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 227 pregleda u Internističkoj ambulanti i 65 usluge u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 5.593 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 5.896 usluga.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.507 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 987 pregleda Izabranog doktora za djecu, 360 RTg pregled, kao i 1.450 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu i 1.261 administrirana terapija u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.