DZ Podgorica odradio 41.587 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 41.587 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 41.587 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađeno 19.345 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 5.115 pregleda kod izabranog doktora za djecu, 1.567 pregleda kod izabranog doktora za žene, 478 pregleda u Centru za mentalno zdravlje, 85 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 594 pregleda i 643 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 50 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 85 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 216 pregleda u Internističkoj ambulanti i 81 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 5.205 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 5.426 usluga.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.607 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 837 pregleda Izabranog doktora za djecu, 253 RTg pregled, kao i 1.449 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu i 609 administriranih terapija u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.