DZ Podgorica odradio 41.358 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 41.358 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 41.358 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađen 18.533 pregled kod izabranog doktora za odrasle, 5.848 pregleda kod izabranog doktora za djecu, 1.598 pregleda kod izabranog doktora za žene, 347 pregleda u Centru za mentalno zdravlje, 86 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 530 pregleda i 274 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 75 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 48 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 210 pregleda u Internističkoj ambulanti i 53 usluge u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 5.847 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 7.409 usluga.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.663 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 1.487 pregleda Izabranog doktora za djecu, 350 RTg pregled, kao i 2.029 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu i 1.456 administriranih terapija u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.