DZ Podgorica odradio 40.752 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 40.752 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 40.752 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađen 18.291 pregled kod izabranog doktora za odrasle, 5.610 pregleda kod izabranog doktora za djecu, 1.609 pregleda kod izabranog doktora za žene, 368 pregleda u Centru za mentalno zdravlje, 79 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 400 pregleda i 313 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 73 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 88 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 228 pregleda u Internističkoj ambulanti i 63 usluge u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 5.113 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 5.795 usluga.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.444 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 992 pregleda Izabranog doktora za djecu, 286 RTg pregled, kao i 1.242 kućne posjete naše Jedinice za patronažu i 991 administrirana terapija u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.