DZ Podgorica odradio 40.659 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 40.659 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 40.659 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađeno 17.533 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 4.913 pregleda kod izabranog doktora za djecu, 1.712 pregleda kod izabranog doktora za žene, 510 pregleda u Centru za mentalno zdravlje, 77 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 465 pregleda i 574 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 84 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 82 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 233 pregleda u Internističkoj ambulanti i 51 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 4.724 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 7.097 usluga.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.447 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 846 pregleda Izabranog doktora za djecu, 311 RTg pregleda, kao i 1.411 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu i 1.103 administrirane terapije u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.