DZ Podgorica odradio 40.315 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 40.315 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 40.315 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađeno 17.947 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 5.903 pregleda kod izabranog doktora za djecu, 1.639 pregleda kod izabranog doktora za žene, 409 pregleda u Centru za mentalno zdravlje, 74 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 415 pregleda i 631 RTg pregled u Centru za RTg i Uz, 78 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 97 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 240 pregleda u Internističkoj ambulanti i 60 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 4.918 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 5.218 usluga.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.558 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 887 pregleda Izabranog doktora za djecu, 241 RTg pregled, kao i 1.127 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu i 643 administrirane terapije u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.