DZ Podgorica odradio 39.328 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 39.328 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 39.328 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađeno 16.498 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 4.502 pregleda kod izabranog doktora za djecu, 1.515 pregleda kod izabranog doktora za žene, 428 pregleda u Centru za mentalno zdravlje, 65 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 439 pregleda i 537 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 82 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 53 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 229 pregleda u Internističkoj ambulanti i 22 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 4.925 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 6.547 usluga.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.883 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 1.278 pregleda Izabranog doktora za djecu, 325 RTg pregleda, kao i 1.571 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu i 1.804 administriranih terapija u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.