DZ Podgorica odradio 39.027 pregleda, uslužne intervencije i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 39.027 pregleda, uslužne intervencije i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađena su 39.027 pregleda, uslužne intervencije i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađeno 15.718 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 8.193 predlega kod izabranog doktora za djecu, 1.040 pregleda kod izabranog doktora za žene, 370 pregeda u Centru za mentalno zdravlje, 47 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 386 pregleda i 486 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 58 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 165 pregleda u Internističkoj ambulanti, 72 usluge u Savjetovalištu za prevenciju i 55 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 3.875 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu obavila 5.426 kućnih posjeta.

Ovome moramo dodati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.720 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 207 RTg pregleda, 1.209 uzorkovanja za laboratorijsku dijagnostiku, kao i 3.117 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu (koje su već uračunate u ukupan broj patronažnih usluga).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.