DZ Podgorica odradio 38.989 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 38.989 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 38.989 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađen 19.062 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 4.841 pregled kod izabranog doktora za djecu, 1.636 pregleda kod izabranog doktora za žene, 466 pregleda u Centru za mentalno zdravlje, 84 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 534 pregleda i 670 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 102 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 90 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 232 pregleda u Internističkoj ambulanti i 55 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 4.558 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 4.638 usluga.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.252 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 586 pregleda Izabranog doktora za djecu, 183 RTg pregled, kao i 899 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu i 375 administriranih terapija u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.