DZ Podgorica odradio 38.559 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 38.559 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 38.559 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađeno 17.045 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 5.279 pregleda kod izabranog doktora za djecu, 1.566 pregleda kod izabranog doktora za žene, 425 pregleda u Centru za mentalno zdravlje, 79 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 493 pregleda i 530 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 89 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 84 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 239 pregleda u Internističkoj ambulanti i 58 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 4.783 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 5.017 usluga.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.688 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 887 pregleda Izabranog doktora za djecu, 297 RTg pregleda, kao i 1.332 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu i 928 administriranih terapija u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.