DZ Podgorica odradio 38.291 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 38.291 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 38.291 pregleda, uslužne intervencije i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađeno 16.884 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 4.450 pregleda kod izabranog doktora za djecu, 1.721 pregleda kod izabranog doktora za žene, 210 pregleda u Centru za mentalno zdravlje, 65 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 440 pregleda i 689 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 48 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 28 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 184 pregleda u Internističkoj ambulanti i 47 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 4.884 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu obavila 5.170 kućnih posjeta.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 2.040 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 1.080 pregleda Izabranog doktora za djecu, 347 RTg pregleda, kao i 1.936 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu (koje su uračunate u ukupan broj posjeta već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.