DZ Podgorica odradio 38.116 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 38.116 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 38.116 pregleda, uslužne intervencije i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađeno 16.398 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 4.028 pregleda kod izabranog doktora za djecu, 1.500 pregleda kod izabranog doktora za žene, 442 pregeda u Centru za mentalno zdravlje, 43 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 432 pregleda i 529 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 92 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 51 pregled u Centru za plućne bolesti i TBC, 208 pregleda u Internističkoj ambulanti i 59 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 4.931 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu obavila 5.673 kućne posjete.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 2.160 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 1.256 pregleda Izabranog doktora za djecu, 314 RTg pregleda, kao i 2.593 kućne posjete naše Jedinice za patronažu (koje su uračunate u ukupan broj posjeta već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.