DZ Podgorica odradio 37.472 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 37.472 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 37.472 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađen 18.522 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 4.830 pregled kod izabranog doktora za djecu, 1.499 pregleda kod izabranog doktora za žene, 411 pregleda u Centru za mentalno zdravlje, 98 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 613 pregleda i 543 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 86 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 96 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 234 pregleda u Internističkoj ambulanti i 50 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 4.452 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 3.396 usluga.

Ovome moramo dodati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 979 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 573 pregleda Izabranog doktora za djecu, 158 RTg pregled, kao i 744 kućne posjete naše Jedinice za patronažu i 188 administriranih terapija u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.