DZ Podgorica odradio 37.214 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 37.214 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravla Podgorica odrađeno je 37.214 pregleda, uslužne intervencije i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađeno 15.197 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 5.065 predlega kod izabranog doktora za djecu, 1.277 pregleda kod izabranog doktora za žene, 389 pregeda u Centru za mentalno zdravlje, 28 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 530 pregleda i 652 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 57 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju i 53 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 165 pregleda u Internističkoj ambulanti i 60 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 4.449 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu obavila 5.690 kućnih posjeta.

Ovome moramo ododati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 1.985 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 1.368 pregleda Izabranog doktora za djecu, 249 RTg pregleda, kao i 2.519 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu (koje su uračunate u ukupan broj posjeta već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.