DZ Podgorica odradio 35.998 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

DZ Podgorica odradio 35.998 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja u prethodnoj sedmici

U prethodnoj sedmici, u organizacionim jedinicama Doma zdravlja Podgorica odrađeno je 35.998 pregleda, uslužnih intervencija i uzorkovanja.

Strukturalno, po jedinicama, u DZ Podgorica je urađen 18.368 pregleda kod izabranog doktora za odrasle, 3.787 pregled kod izabranog doktora za djecu, 1.530 pregleda kod izabranog doktora za žene, 261 pregled u Centru za mentalno zdravlje, 108 pregleda u Centru za djecu sa posebnim potrebama, 577 pregleda i 409 RTg pregleda u Centru za RTg i Uz, 84 pregleda u Jedinici za fizikalnu terapiju, 88 pregleda u Centru za plućne bolesti i TBC, 193 pregleda u Internističkoj ambulanti i 50 usluga u Centru za prevenciju.

Takođe, naš Centar za laboratorijsku dijagnostiku je uradio 4.344 uzorkovanja, dok je Jedinica za patronažu pružila 4.232 usluga.

Ovome moramo dodati i poseban dio koji se tiče COVID-19 usluga, i to: 960 pregleda Izabranog doktora za odrasle, 846 pregleda Izabranog doktora za djecu, 163 RTg pregleda, kao i 604 kućnih posjeta naše Jedinice za patronažu i 448 administriranih terapija u Dnevnom kovid centru (koje su uračunate u ukupan broj usluga već saopšten).

PODIJELI NA:

Komentari su zatvoreni.